83C5B0B7-B025-4371-8358-FD3A49323CC3.jpeg

 

mmasm 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

  1. C0FE80DB-4747-403D-BEE3-02748C96FB4F.jpeg

    89E0035B-1C40-48F5-B737-B225E77CFAFC.jpeg

mmasm 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

E7984C52-4250-4322-BAAB-BD9E2A06CED3.jpeg

自己醃的菜豆

mmasm 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

7AD6E002-398D-49CD-B537-6F78647D6009.jpeg

這一家是用筷子吃義大利麵

mmasm 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

原本趁連假炊了孩子們喜歡的菜頭粿

mmasm 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

棉花糖+優格

mmasm 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

  • Oct 07 Mon 2019 11:17
  • ¥600

   

平民午間套餐

mmasm 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

   

孩子長大離家獨立後

mmasm 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

   

垃圾日

mmasm 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

  • Sep 24 Tue 2019 11:18
  • 葡萄

  

現在是葡萄的產季

mmasm 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()